Loweruka, December 31, 2022
Home Tags Kupotoza

Mapa: kusokonekera

24 Mapemphere Ochokera Ku Mzimu Wosokoneza

2
Mariko 1:23 Ndipo pomwepo padali munthu m'sunagoge mwawo adali ndi mzimu wonyansa; ndipo adafuwula, 1:24 Nanena, Tilekeni; chani...