Mapemphelo Amphamvu Kopulumutsa

1
12217
Mapemphelo Amphamvu Kopulumutsa

Obadiya 1:17:
Koma pa phiri la Ziyoni padzakhala chipulumutso, ndipo kudzakhala chiyero; ndipo nyumba ya Yakobo idzatenga chuma chawo.

Ngati munthu aliyense akhala mwa Khristu, ndiye cholengedwa chatsopano, zinthu zakale zapita ndipo zinthu zonse zimapangidwa kukhala zatsopano, 2 Akorinto 5:17. Mdierekezi amakangana nthawi zonse ndi anu chipulumutso ngati mwana wa Mulungu. Ngakhale akudziwa za cholowa chanu mwa khristu, amalimbana nanu m'moyo wanu wachikhristu. Mwana aliyense wa Mulungu ayenera kukhala wokonzeka kuvala zopemphera kuti apitirize kukana mdierekezi. Lero tikhala tikuyang'ana mapemphero ena amphamvu opulumutsa, omwe angayike moyo wanu wa uzimu pamoto. Mapempherowa mwamphamvu opulumutsidwa amagwiritsidwa ntchito poyeretsa auzimu, kuti malo anu auzimu akhale opanda zodetsa.

chifukwa mapemphero opulumutsa? Izi ndichifukwa mdierekezi ndi satana wamakani, ndipo apitiliza kuponyera pa ife mipando ya uzimu yosiyanasiyana kuti neuralise changu chathu chauzimu. Tiyenera kuchita nawo mapemphero opulumutsa chifukwa kuyesedwa kwa mdierekezi m'miyoyo yathu ndi chinthu cha tsiku ndi tsiku, nthawi yomwe timamasula chitetezo chathu, mdierekezi akhoza kutigwetsa. Mapemphelo opulumutsawa amatithandiza kukhalabe tcheru. Yesu anatero “Penyani ndi pempherani kuti mungalowe m'kuyesedwa” Mateyu 26:41. Tikamapemphera mwamphamvu, timapatsa mphamvu mzimu wathu kuti ugonjetse mayesero a mdyerekezi.

KYENANI KUwonERANI PAMASIKU OTSOGOLERA TV PAMODZI PA YOUTUBE
TIZILANI NOKHA

Pamene mukuchita nawo zamapempheroli mwamphamvu lero, mudzakhala okonzekera zauzimu kuthana ndi mivi yonse ya mdierekezi yoyang'ana pamoyo wanu ndipo tsogolo. Mapempherowa akumphamvu akupulumutsani ku ziwanda zonse za satana ndi za satana zamnyumba ya makolo anu. Mulungu wa kumwamba adzauka ndikuwabalalitsa zotsutsa zanu zonse m'mene mukuyenda m'moyo. Kudzera m'mapempherowa opulumutsa, palibe dziko lomwe lidzakhale lovuta kwambiri kuti mugonjetse m'dzina la Yesu. Ndikulimbikitsani kuti muzipemphera zamphamvu izi kuti zikhale moyo wanu ndipo mudzapambana nthawi zonse m'dzina la Yesu.

PEMPHERO LOPEREKA

1. Tithokoze Mulungu chifukwa champhamvu zake zopulumutsa kwathunthu, chifukwa cha mphamvu Yake yopulumutsa ku ukapolo wamtundu uliwonse.

2. Vomerezani machimo anu ndi a makolo anu, makamaka machimo amenewo omwe amaphatikizidwa ndi mphamvu zoyipa ndi kupembedza mafano.

3. Ndimadziphimba ndekha ndi magazi a Yesu.

4. O Ambuye, tumizani nkhwangwa yanu yamoto ku maziko a moyo wanga ndikuwononga minda iliyonse yoyipa yomwe ili mmenemo.

5. Mulole magazi a Yesu atuluke mthupi mwanga chokhazikitsidwa cha satana, m'dzina la Yesu.

6. Ndimadzimasulira ndekha ku mavuto aliwonse omwe asunthidwa m'mimba yanga, m'dzina la Yesu.

7. Ndimadzimatula ndekha kuchoka ku pangano lililonse lobadwa nalo, m'dzina la Yesu.

8. Ndimadzipatula ndikudzitemberera kutemberero loipa lirilonse lobadwa nalo, m'dzina la Yesu.

9. Ndikulamulira onse oyambira maziko amoyo wanga kuti afe ziwalo, m'dzina la Yesu.

10. Nditha kusintha zotsatira za dzina lodana ndi anzanga, dzina langa ngati Yesu.

11. Ndimadzipatula ndikudzichotsa ku mtundu uliwonse wa ziwanda, mdzina la Yesu.

12. Mulole magazi a Yesu aikidwe mu mtsempha wama magazi.

13. Ambuye Yesu, bwerera m'mbuyo m'masekondi onse amoyo wanga; ndipulumutseni komwe ndikufuna kupulumutsidwa, ndichiritseni komwe ndikufuna machiritso ndikundisintha momwe ndikusowa kusinthika.

14. Mulole magazi a Yesu achotse zolemba zilizonse zopanda pake mu moyo wanga.

15. O Ambuye, ndikonzereni mzimu woyenera mkati mwanga.

16. O Ambuye, imbitsani kuyitana kwanga ndi moto Wanu.

17. O Ambuye, ndikhazikitseni kukhala woyera kwa Inu.

18. O Ambuye, kudzoza kopambana mu moyo wanga wa uzimu ndi wakuthupi kugwere pa ine.

19. O Ambuye, kudzoza kwa Mzimu Woyera kuthyola goli lililonse lakumbuyo m'moyo wanga.

20. Moto wa Mzimu Woyera, ndipatseni ulemerero wa Mulungu.

21. Ndimabwezeranso maziko onse adaperekedwa kwa satana ndi makolo anga, mdzina la Yesu.

22. Lolani chilichonse chomwe chasinthidwa m'moyo wanga ndi kusanjika manja mwa ziwanda pakadali pano, m'dzina la Yesu.

23. Mulole moto ugwere pa mzimu uliwonse wakufa ndi hade, wokonzedwa ndi moyo wanga, m'dzina la Yesu.

24. Lolani gulu lauzimu ndi buluzi wa uzimu, yemwe walowetsedwa m'mutu mwanga alandire moto wa Mulungu, m'dzina la Yesu.

25. Atate Ambuye, ndiwululireni pangano lili lonse lobisika lomwe mdierekezi angakhale atandikonzera, mdzina la Yesu.

26. Mtengo uliwonse womwe Atate sanabzala m'moyo wanga, udulidwe, m'dzina la Yesu.

27. Lemberani pangano lililonse lobisika, m'dzina la Yesu.

28. Ndimayika magazi a Yesu kuti ndithane ndi zotsatirapo zonse zauchimo wa makolo.

29. E, Mbuye, sinthirani zoipa zonse zoyandikitsidwa.

30. O Mulungu, pangani zonse zomwe mdani wanena ndizosatheka m'moyo wanga, m'dzina la Yesu.

31. Ndimadzimasula ndekha mu ukapolo wobadwa nawo, m'dzina la Yesu.

32. Mulole magazi a Yesu atuluke mthupi mwanga chokhazikitsidwa cha satana, m'dzina la Yesu.

33. Mulole magazi a Yesu ndi moto wa Mzimu Woyera ziyeretse chiwalo chilichonse mthupi langa, m'dzina la Yesu.

34. Ndidzilekanitsa ndekha kutemberera palimodzi, mdzina la Yesu.

35. Ndikulamulira onse akumphamvu okhazikitsidwa ndi moyo wanga, kuti akhale ziwalo, m'dzina la Yesu.

36. Nditha kuzimitsa zilizonse za dzina loyipa lakuzalo, lophatikizidwa ndi munthu wanga, m'dzina la Yesu.

37. Pempherani mwamphamvu motsutsana ndi zigawo zotsatirazi za ukapolo wogwirizana. Pempherani motere: Zoyipa zonse za moyo wanga, tuluka ndi mizu yanu yonse, mdzina la Yesu.

38. Ndikukana kumwa ku kasupe wachisoni, m'dzina la Yesu.

39. Pemphani Mulungu kuti achotse temberero lirilonse lomwe adalonjeza moyo wanu chifukwa cha kusamvera.

40. Litemberero lonse lotemberedwa motsutsana ndi Ine lisanduke kukhala dalitsidwe, m'dzina la Yesu.

41. Tsopano mudzadzidalitsa nokha ponena kuti, "Sipadzakhalanso umphawi, matenda, ndi zina zambiri m'moyo wanga, m'dzina la Yesu."

42. Ndisanza sumu zonse za satana zomwe ndameza, mdzina la Yesu.

43. Ndimaliza kudzipereka konse kwa ziwanda, m'dzina la Yesu. Khalani mukubwereza, "Ndikutha, m'dzina la Yesu."

44. (Ikani manja anu awiri pamutu panu.) Ndikuphwanya ulamuliro uliwonse woyipa pa moyo wanga, m'dzina la Yesu. Bwerezabwereza kuti, "Ndikuphwanya iwe, m'dzina la Yesu."

45. Nenani omwe adatchulidwa omwe adasankhidwa kukhala olamulira ndikuti, "Idyani, m'dzina la Yesu." Bwerezani, nthawi zisanu ndi ziwiri zotentha.
- Ulamuliro uliwonse woyipa wa kachisi wabanja kapena fano
- Mphamvu zonse zoyipa za ufiti ndi mizimu yamabanja
- Mphamvu zonse zoyipa zamphamvu zakutali
- Mphamvu zilizonse zoyipa za munthu wamphamvu

46. ​​Mwini aliyense wa katundu woipa, anyamule katundu wanu, mdzina la Yesu. (Ngati kudwala kapena koyipa, lolani kuti anyamule.)

47. Khomo lililonse ndi makwerero akulowa mu usatana m'moyo wanga zichotsedweratu ndi Magazi a Yesu.

48. Ndimadzimasula ku matemberero, nkhwangwa, matsenga, kulodzedwa ndi kulamulidwa moipa, zolimbana nane kudzera m'maloto mdzina la Yesu.

49. Ndikukulamulirani mphamvu zopanda umulungu, ndimasuleni mdzina la Yesu.

50. Maulo onse agonjetsedwe ausatana mu loto asinthike kukhala achipambano mdzina la Yesu.

51. Mayeso onse mu loto asinthidwe kukhala maumboni, mdzina la Yesu.

52. Mayesero onse mu malotowo asinthidwe kukhala opambana, mdzina la Yesu.

53. Kulephera konse m'maloto kutembenuzidwe kukhala kupambana, m'dzina la Yesu.

54. Lolani zonse zipsera mu loto zisandulike nyenyezi, m'dzina la Yesu.

55. Mulole ukapolo wonse wamaloto utembenuzidwe ku ufulu, m'dzina la Yesu.

56. Lolani zonse zotayika mu loto zisinthidwe kukhala zopindulitsa, m'dzina la Yesu.

57. Onse otsutsa mu loto asandulike kupambana, mdzina la Yesu.

58. Zofooka zonse zamaloto zisandulike kukhala zamphamvu, mdzina la Yesu.

59. Zinthu zonse zolakwika m'maloto zisandulike kukhala zabwino, m'dzina la Yesu.

60. Ndadzimasula ndekha ku zofooka zilizonse, zobwera m'moyo wanga kudzera m'maloto, m'dzina la Yesu.

 


1 ndemanga

  1. ESTIMADO PASTOR MI NOMBRE ES MERY PINTO DE COLOMBIA, PIDO ORACION POR LA LIBERACION DE MI ESPOSO JIMMY DIOCLES GUERRERO PEÑA, TOMA MUCHO MOYO, GRACIAS, YO CREO QUE EL ES LIBRE EN EL NOMBRE DE JESUC

PEZANI ZOCHITA

Chonde lowetsani ndemanga yanu!
Chonde lowetsani dzina lanu pano

Tsambali likugwiritsa ntchito Akismet kuchepetsa spam. Phunzirani momwe deta yanu ikufotokozera.